Eki
05
2016

Ülkemizde ve dünyada giderek MOTOSİKLET satışları artmaktadır.

Ülkemizde ve dünyada giderek MOTOSİKLET satışları artmaktadır. Bu pazar gitgide büyümekte ve insanlar için önemli bir taşıma aracı olarak görülmektedir. İnsanoğlunun bu araçla tanışması ilk olarak 1869 yılında olmuştur. O günden bu yana artarak giden MOTOSİKLET satışları kullanıcılar için hem ihtiyaç hem de vazgeçilmez bir eğlence aracı olarak görülmektedir. Başlangıcından beri her sektörde olduğu gibi araçlar zaman ile değişim göstermiştir. Gerek ihtiyaçlardan doğan gereksinim gerekse de pazarlama stratejileri nedeni ile oluşan bu yenilik MOTOSİKLET modellerinin yanına bir de scooter isminde daha rahat bir araç ile kullanıcının tanışmasına vesile olmuştur. Dünya üstünde bir dağılım yapma gereği duyulursa scooter kullanımı yüzde kırklarda ise MOTOSİKLET kullamıda yüzde altmış olduğunu söyleyebiliriz.